Ontslagexpert header

Help, ik werk bij Philips en word ontslagen! Laat jouw ontslagvoorstel gratis checken en lees hier alvast de veel gestelde vragen met antwoorden over het sociaal plan van Philips

Philips kondigde in januari van dit jaar een wereldwijde ontslagronde aan. In Nederland zullen maar liefst 1.100 banen geschrapt worden. Voor veel medewerkers is ontslag onvermijdelijk. Om de gevolgen van dit ontslag te verzachten heeft Philips een sociaal plan opgesteld. Misschien staat ook jouw baan op het spel en zie je door het bomen het bos niet meer? En zit je met veel vragen in je hoofd? Wij van Mijn Ontslagexpert kunnen jouw ontslagvoorstel kosteloos en vrijblijvend controleren. Ook hebben we alvast voor jou de veel gestelde vragen met antwoorden over het sociaal plan van Philips op een rijtje gezet.

1. Is het sociaal plan op mij van toepassing?

Het sociaal plan van Philips is van toepassing op alle medewerkers van Philips met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die onder de CAO Philips vallen. Wil je weten of jij onder de CAO en dus het sociaal plan valt? Neem contact met ons op.

2. Op welke ontslagvergoeding heb ik volgens het sociaal plan recht?

Uitgangspunt is een ontslagvergoeding op basis van de transitievergoeding volgens de regels van 2018 en met een correctiefactor van 1,85.

Maar als je op 1 januari 2015 al bij Philips in dienst was, heb je mogelijk recht op een hogere ontslagvergoeding. Er wordt dan eerst gekeken naar de oude kantonrechtersformule voor je dienstjaren tot aan 1 januari 2015. Daar bovenop geldt dat dienstjaren vanaf 1 januari 2019 voor 0,25 tellen. Als deze twee componenten samen tot een hoger resultaat leiden dan de oude transitievergoeding met een factor van 1,85, dan heb je recht op dit hogere resultaat.

Let op: als je gebruik maakt van de vrijwillige vertrekregeling (zie vraag 5) dan wordt voor de oude kantonrechtersformule een factor van 0,65 toegepast. Als je gebruik wilt maken van de plaatsmakersregeling (zie vraag 6) dan geldt voor de oude kantonrechtersformule een correctiefactor van 0,5.

3. Hoe wordt de ontslagvergoeding berekend?

Bij de berekening van de ontslagvergoeding wordt gekeken naar je bruto maandsalaris op de laatste dag van je arbeidsovereenkomst. Bij dit maandsalaris is inbegrepen (indien van toepassing): vakantietoeslag, vaste overwerktoeslag, vaste bijzondere urentoeslag, ploegentoeslag en ploegentoeslaggarantie en inkomensafbouwregeling.

Heb je vragen over de hoogte van jouw ontslagvergoeding? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen jouw ontslagvergoeding kosteloos voor jou berekenen.

4. Welke begeleidingsmogelijkheden naar ander werk biedt het sociaal plan?

Het sociaal plan van Philips biedt medewerkers de mogelijkheid om gedurende 6 maanden gebruik te maken van een begeleidingstraject van-werk-naar-werk. De kosten voor dit traject mogen maximaal € 2.500 exclusief btw bedragen. Daarnaast is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een opleidingsbudget van maximaal € 7.000 exclusief btw. De betreffende opleiding moet wel bijdragen aan de verbetering van de arbeidsmarktpositie van de medewerker.

5. Wat houdt de vrijwillige vertrekregeling in?

Philips kan voor bepaalde functiecategorieën een vrijwillige vertrekregeling openstellen. Als je gebruik wilt maken van deze vrijwillige vertrekregeling kun je daartoe een verzoek indienen. Philips beslist op dit verzoek en bij een akkoord wordt er een vaststellingsovereenkomst aangeboden en kun je aanspraak maken op een ontslagvergoeding zoals beschreven bij vraag 2. Wil je in aanmerking komen voor een vrijwillige vertrekregeling? Neem dan contact met ons op. Mijn Ontslagexpert kan je ondersteunen door dit verzoek op te stellen.

6. Wat houdt de plaatsmakersregeling in?

Als je niet voor ontslag bent aangewezen, maar je valt in een leeftijdsgroep van een uitwisselbare functie waarbinnen collega’s wel zijn aangezegd, dan kun je een verzoek indienen om in de plaats van een collega voor ontslag in aanmerking te komen.

Ook bij deze regeling geldt dat je er alleen gebruik van kunt maken als Philips het verzoek honoreert. De bedoeling van de plaatsmakersregeling is dat een andere collega (die eigenlijk ontslagen zou worden) zijn baan bij Philips kan behouden.

Als jouw verzoek goedgekeurd wordt, krijg je een vaststellingsovereenkomst aangeboden en heb je recht op een ontslagvergoeding zoals beschreven bij vraag 2. Wil je dat wij dit verzoek voor je opstellen? Neem contact met ons op.

7. Waar kan ik bezwaar maken als ik het met (de toepassing van) het sociaal plan niet eens ben?

Het sociaal plan van Philips kent een zogenaamde begeleidingscommissie die op verzoek een advies aan Philips kan uitbrengen over de toepassing van het sociaal plan op jouw specifieke situatie. Wij raden je aan om bij vragen of bezwaren over het sociaal plan eerst vrijblijvend contact met ons op te nemen. We kunnen je waarschijnlijk vrij snel informeren over de (on)mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. Natuurlijk kunnen we ook het bezwaar voor jou maken.

8. Ik heb op grond van het sociaal plan een vaststellingsovereenkomst ontvangen. Kunnen jullie me hierover adviseren?

Uiteraard, we hebben dit al veel vaker gedaan en zijn bekend met de ins en outs van het sociaal plan van Philips. Wil je dat we jouw vaststellingsovereenkomst controleren? Vul dit formulier in of neem contact met ons op. Dit is kosteloos en vrijblijvend. Doe dit uiteraard voordat je de vaststellingsovereenkomst ondertekent.

9. Hoe lang loopt het Philips sociaal plan nog?

Het huidige sociaal plan van Philips heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2023. Het is van toepassing om medewerkers die tijdens de looptijd te horen hebben gekregen dat zijn of haar arbeidsplaats zal vervallen.

10. Ben ik na mijn ontslag nog gebonden aan mijn non-concurrentiebeding?

Nee, in het sociaal plan is geregeld dat een non-concurrentiebeding (in principe) komt te vervallen. Dit zal expliciet in de vaststellingsovereenkomst opgenomen worden.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Check mijn ontslagvoorstel

Ik wil gebeld worden

Vrijblijvende check op jouw ontslagvoorstel

Succesvol verzonden

Bedankt het formulier is verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op!