Mijn werkgever biedt mij een ontslagvoorstel aan.. Waar moet ik op letten?

Mijn werkgever biedt mij een ontslagvoorstel aan. Waar moet ik op letten?

Als jouw werkgever de arbeidsovereenkomst met jou wilt beëindigen, kan hij een ontslagvoorstel doen. Dit wordt een vaststellingsovereenkomst, ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd. Misschien komt het ontslagvoorstel rauw op jouw dak vallen en zit je wel met veel vragen? Mijn Ontslagexpert helpt jou graag in deze situatie. Wij controleren jouw ontslagvoorstel gratis en vrijblijvend. Vul dit formulier in. Zo kom jij niet voor vervelende verrassingen te staan. Om jou alvast te helpen, hebben wij de meest gestelde vragen die bij ons binnenkomen op een rijtje gezet met antwoorden.

Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst?

In een vaststellingsovereenkomst staan allerlei belangrijke afspraken. Bijvoorbeeld over de reden van het ontslag, de einddatum van je arbeidsovereenkomst, je ontslagvergoeding, of je bent vrijgesteld van werkzaamheden, verval of behoud van je concurrentiebeding, een eventuele vergoeding voor juridische kosten die je (vanwege je ontslag) moet maken etc.

Ben ik verplicht om het voorstel van mijn werkgever te accepteren?

Een ontslagvoorstel hoef je niet te accepteren. Je werkgever kan je hier dus niet toe verplichten.

Wat kan mijn werkgever doen als ik het ontslagvoorstel niet accepteer?

Als je niet instemt met een ontslagvoorstel en jouw werkgever wil toch de arbeidsovereenkomst beëindigen, dan moet hij naar het UWV of de kantonrechter. Zij controleren of het ontslag volgens de wettelijke regels is toegestaan. Het hangt van de redenen van het ontslag af, wie deze controle uitvoert: het UWV of de kantonrechter. Als je ziek bent of het gaat economisch slecht met jouw werkgever, dan moet je werkgever naar het UWV. Naar de kantonrechter moet je werkgever als er andere redenen dan bedrijfseconomische noodzaak of ziekte zijn. Een voorbeeld hiervan is als je werkgever vindt dat je niet goed functioneert. Mijn Ontslagexpert heeft veel ervaring met procedures bij het UWV en de kantonrechter.

Is er onderhandelingsruimte bij een vaststellingsovereenkomst?

Vaak wel. Probeer daarom tijdens het onderhandelproces de beste voorwaarden voor jezelf te creëren. Zet dus nooit meteen je handtekening. Mijn Ontslagexpert kan je hierbij helpen. We hebben jarenlange ervaring met onderhandelen.

Heb ik recht op een transitievergoeding?

Bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden heb je niet automatisch recht op een ontslagvergoeding. Werkgever en werknemer mogen zelf bepalen of en zo ja, hoe hoog een eventuele ontslagvergoeding moet zijn. Vaak wordt er aansluiting gezocht bij de (wettelijke) transitievergoeding. Deze vergoeding moet de werkgever ook betalen als het dienstverband wordt beëindigd door tussenkomst van het UWV of de kantonrechter. Benieuwd naar de hoogte van jouw ontslagvergoeding? Laat ons dit gratis voor jou berekenen.

Heb ik recht op een Werkloosheidsuitering (WW) als ik het voorstel onderteken?

Dit is afhankelijk van hoe de inhoud van de vaststellingsovereenkomst is geformuleerd. Het UWV toetst de overeenkomst aan de hand van een aantal vaste criteria waaronder of het ontslag op initiatief van de werkgever heeft plaatsgevonden. Wil je weten of jouw vaststellingsovereenkomst WW-proof is? Neem contact met ons op!

Is het van belang dat er in de vaststellingsovereenkomst een juiste opzegtermijn in acht wordt genomen?

Ja. Stel je bent 12 jaar in dienst, dan geldt er voor de werkgever een wettelijke opzegtermijn van drie maanden. Wanneer je werkgever een opzegtermijn hanteert van twee maanden en je klopt na de einddatum bij het UWV aan voor het krijgen van een WW-uitkering, dan zal het UWV je deze uitkering niet direct toekennen. Het UWV houdt namelijk ook een opzegtermijn in acht. Wordt er een onjuiste opzegtermijn in acht genomen, dan is het gevolg dat je een periode zonder inkomen moet overbruggen.

Let op: soms wordt in een van toepassing zijnde CAO of in je arbeidsovereenkomst een afwijkende opzegtermijn afgesproken. Sla deze documenten er dus op na. Of laat ons meekijken.

Word ik vrijgesteld van werkzaamheden als ik een ontslagvoorstel accepteer?

Hier kan je jouw werkgever om verzoeken. Je kunt je in dat geval alvast richten op het vinden van een nieuwe baan en sollicitatieactiviteiten verrichten. Probeer altijd vrijstelling van werkzaamheden overeen te komen met behoud van loon zonder dat dit wordt verrekend met je vakantie-uren saldo (zie vraag hieronder).

Moeten mijn vakantie-uren bij einde dienstverband uitbetaald?

Bij het einde van het dienstverband dienen normaal gesproken de verlofuren te worden uitbetaald. Vaak probeert de werkgever in de vaststellingsovereenkomst op te nemen dat, in ruil voor vrijstelling van werkzaamheden met behoud van loon, verlofuren geacht worden te zijn opgenomen. Ga hier niet zomaar mee akkoord. Ook op dit punt kan je vaak onderhandelen.

Hoe zit het mijn concurrentiebeding en/of relatiebeding?

Een overeengekomen concurrentiebeding en/of relatiebeding beperkt je in het vinden van een nieuwe baan. Probeer in de vaststellingsovereenkomst op te laten nemen dat dit beding komt te vervallen.

Mijn werkgever vraagt mij te tekenen tegen finale kwijting. Wat betekent dit?

Als tussen werkgever en werknemer wordt afgesproken dat zij over en weer finale kwijting verlenen, dan betekent dit dat ze beiden niets meer van elkaar tegoed of te vorderen hebben. Ze kunnen daar op een later moment niet op terugkomen. Let er daarom goed op dat alle onderwerpen zijn benoemd en er geen losse eindjes zijn. Heb je twijfels over hoe de finale kwijtingsclausule in jouw contract is omschreven? Neem contact met ons op.

Ik heb de vaststellingsovereenkomst ondertekend, maar wil er op terugkomen.. Kan dat?

Heb je al getekend, maar ben je het er toch niet mee eens? Geen zorgen. Er geldt altijd een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Laat je werkgever schriftelijk (en binnen deze tijd) weten dat je toch niet akkoord gaat. Als het goed is, staat de bedenktijd van 14 dagen ook vermeld in je vaststellingsovereenkomst. Is dit niet het geval? Dan is er zelfs een 3 weken termijn.

Is je bedenktermijn al voorbij? Dan kan je alleen in uitzonderlijke gevallen terugkomen op het akkoord. Mijn Ontslagexpert denkt graag met je mee of hier sprake van is.

Kunnen jullie het ontslagvoorstel van mijn werkgever beoordelen?

Natuurlijk! Je kan je ontslagvoorstel gratis bij ons laten controleren. We nemen binnen 24 uur contact met je op. Onze hulp nodig? Laat het ons hier weten.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Check mijn ontslagvoorstel

Ik wil gebeld worden

Vrijblijvende check op jouw ontslagvoorstel

Succesvol verzonden

Bedankt het formulier is verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op!