Privacyverklaring Mijn Ontslagexpert

Mijn Ontslagexpert

Een juridisch adviesbureau op het gebied van ontslag. Mijn Ontslagexpert is gevestigd te De Meern aan de Emmikkerboslaan 64 (3454 NV) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80721648. Website: www.mijnontslagexpert.nl

Wie zijn wij?

Mijn Ontslagexpert respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers van de website. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verkregen via de website www.mijnontslagexpert.nl (hierna: “website”). In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij persoonsgegevens die wij van jou verkrijgen gebruiken, beveiligen en verwerken. Wij respecteren de privacy van onze klanten en de gebruikers van onze website en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijk wordt behandeld. Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Controleer daarom regelmatig onze privacyverklaring op de website. Deze kan je vinden onderaan de website.

Welke gegevens verzamelen wij?

Op onze website worden alleen gegevens verzameld die jij aan ons doorgeeft of die wij verkrijgen door het gebruik van de website.

Gegevens die jij doorgeeft
Als jij een formulier invult op onze website, vragen wij jou om jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer te verstrekken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om contact met je op te nemen naar aanleiding van jouw aanvraag.

Gegevens die wij verzamelen
Op basis van het gebruik van de website leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) door gebruik te maken van cookies. Deze cookies verzamelen we om gebruiksstatistieken van de website te verzamelen en voor het personaliseren van de website. 

Welke doelen hebben wij om gegevens te verzamelen?

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

 • het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan;
 • het uitvoeren van de met ons gesloten overeenkomsten;
 • om de website verder te ontwikkelen en te verbeteren;
 • het communiceren met onze relaties;
 • het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen.

Beveiliging

Mijn Ontslagexpert neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Mijn Ontslagexpert maakt gebruik van gebruik van moderne beveiligingstechnieken om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Door het invoeren van persoonlijke gegevens op de website van Mijn Ontslagexpert gaat de bezoeker akkoord, dat deze gegevens tijdelijk worden opgeslagen in één of meer databases. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien jij meer informatie wenst over de beveiliging van door Mijn Ontslagexpert verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met via hulp@mijnontslagexpert.nl .

Het gebruik van de website

Mijn Ontslagexpert heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van jouw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens Mijn Ontslagexpert van jouw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten. Mijn Ontslagexpert kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat jij gebruik maakt van de diensten van Mijn Ontslagexpert en/of omdat jij deze zelf bij het invullen van een contactformulier en/of afsprakenformulier op de website aan
Mijn Ontslagexpert verstrekt. Wanneer jij een afspraak- of contactformulier hebt ingevuld, of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten via de website, zal aan jou gevraagd worden jouw gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die jij zelf aan ons verstrekt.
Mijn Ontslagexpert kan o.a. de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IP-adres;
 • salaris-/inkomensgegevens;
 • persoonlijke adviesbehoefte.

Waarom hebben wij jouw gegevens nodig?

Mijn Ontslagexpert verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met jou op te kunnen nemen als jij daar om verzoekt, en/of om jou schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien jij telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Mijn Ontslagexpert jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

Contact- en afsprakenformulier

Als jij het contact- en/of afsprakenformulier op onze website invult of iets downloadt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die jij ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Websitebezoek

Op de website van Mijn Ontslagexpert worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Mijn Ontslagexpert gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google
Met tools van Google meten wij het gedrag op onze website en verzamelen wij gebruikersstatistieken. Ook met deze partij heeft Mijn Ontslagexpert bewerkersovereenkomst afgesloten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een websitebezoek naar jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt gestuurd en worden daarop geplaatst. In cookies wordt bijvoorbeeld informatie opgeslagen over de instellingen van jouw pc en de door jou aangegeven voorkeuren. Op deze manier hoef jij deze informatie niet steeds opnieuw te verstrekken en wordt een volgend bezoek aan onze website vereenvoudigd. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Waar wij jou op onze website om uw gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat jij je aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden.

Cookies uitschakelen
Jij kunt via onze cookie pagina aangeven welke cookies aan mogen staan of jij kunt de cookies uitschakelen (behalve de noodzakelijke). Wil jij cookies helemaal uitsluiten? Dat kan via de instellingen van jouw browser.

Website van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Mijn Ontslagexpert is verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden jou aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat jij van deze websites gebruik maakt.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Mijn Ontslagexpert bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

Delen van uw gegevens met anderen

Mijn Ontslagexpert verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Vragen over gegevens of laten wijzigen?

Voor kennisneming, verbetering of het verwijderen van jouw gegevens kan je altijd contact opnemen via e-mail. Je kunt contact opnemen via hulp@mijnontslagexpert.nl.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer jij onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, ben je van deze wijzigingen op de hoogte.

Vrijblijvende check op jouw ontslagvoorstel

Wil je jouw ontslagvoorstel laten checken?

We kunnen dat helaas de komende tijd niet voor jou doen. Monique is namelijk met zwangerschaps- en bevallingsverlof en Erwin is ziek. Om die reden kunnen we binnenkomende telefoontjes en mailtjes niet beantwoorden.

We hopen jullie snel weer van dienst te kunnen zijn!

Succesvol verzonden

Bedankt het formulier is verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op!